Underskrivere av Oppropet
 
 
Oppdatert 1/12 2010, kl 21:00 - NÅ ER SUMMEN 707! Listen oppdateres ca månedlig. Sett deg på listen HER.
 
 
"V" = Nåværende eller tidligere vitenskapelig ansatt
"S" = Student
"A" = Annet
 

 
Arild O. Gautestad  UiO, Biologisk institutt 
Ivar Mysterud  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Gaute Velle  Universitetet i Bergen, Bergen Museum 
Øystein Holand  UMB 
Knut Asbjørn Solhaug  Universitetet for miljø og biovitenskap 
Ågot Aakra  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Forskningsavd.(sentraladm.) 
Liv Torunn Mydland  UMB, IHA 
Colin Murphy  TTO UMB, Universitetet for miljø- og biovitenskap  
Berit Bjugan Aam  UMB, IKBM 
Jorunn E. Olsen  Universitetet for miljø- og biovitenskap, IPM 
Lars Opseth  Universitetet for Miljø og BioVitenskap, IPM 
Anders Nielsen  Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt 
Jarle Trondal  Universitetet i Agder og ARENA Centre for European Studies, Universitetet i Oslo 
Lindis Skipperud  Universitetet for Miljø og Biovitenskap 
Klaus Høiland  Universitetet i Oslo, Biologisk institutt 
Jørgen Herman Vogt Stenersen  Universitetet i Oslo, Biologisk institutt 
Kyrre Traavik Låberg  Biologisk bibliotek, Biologisk institutt, UiO 
Kristian Gundersen  UiO, IMBV 
Håvard Hegdal  Universitetet i Oslo - Biologi 
Thrond Haugen  Høgskolen i Hedmark, Institutt for skog- og utmarksfag 
Håvard Kauserud  Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt 
Jørgen Herman Vogt Stenersen  Universitetet i Oslo, Biologisk institutt 
Chunlin Shi  UiO, IMBV 
Guri Sogn Andersen  Universitetet i Oslo, Biologisk institutt 
Pål Ø. Falnes  UiO, Institutt for Molelylær Biovitenskap 
Fredrik Haas  Universitet i Oslo, Biologisk institutt 
Anders Thormodsæter  UiO 
Karin Lagesen  Universitetet i Oslo, Biologisk Institutt 
Johan Asplund  Institutt for naturforvaltning /UMB 
Tom Kristensen  Universitetet i Oslo, Inst. for molekylær biovitenskap 
Louise Arve  UMB,IPM 
Ulrika Jansson  Umeå universitet, Sverige 
Dag Ø. Hjermann  UiO, Biologisk Institutt 
Kim Rand-Hendriksen  UiO, Inst. for klinisk medisin 
Esben Moland Olsen  Havforskningsinstituttet, tidligere Biologisk Inst UiO 
Michael Heim  UMB - IPM 
Olavi Junttila  Universitetet i Tromsø, Inst forarktisk og marin biol 
Frode Hansen  UiO, Institutt for teoretisk astrofysikk 
Marit Sandstad  UiO, institutt for teoretisk astrofysikk 
Øyvind Fensgård  Bioteknologisenteret, UiO 
Kjell Døving  UiO, IMBV 
Hilde Nilsen  Universitetet i Oslo, Bioteknologisenteret 
Øystein Elgarøy  Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk 
Per Kristian Rørstad  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning 
Hans Olav Melberg  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn 
Gunnar Karlsen  Universitetet i Bergen, Filosofisk institutt 
Svein Dale  UMB, Institutt for naturforvaltning 
Bjørn Vassnes  Selvstendig 
Beate Blø   
Åsmund Bjørnstad  IPM, Universitetet for Miljø- og Biovitskap 
Stine Indrelid  Universitet for miljø og biovitenskap, IPM 
Frans E. Wielgolaski  UiO, Biologisk institutt 
Ida Gjervold Lunde  Universitetet i Oslo, Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forkning 
Tor A. Benjaminsen  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier 
Eirik A. Torheim  Institut Pasteur, Paris 
Anna Brzozowska Frengen  UiO, Avd. for klinisk mol. biologi (EpiGen), Ahus 
Professor Morten Bakken  UMB-IHA 
Kyrre Rickertsen  UMB, Institutt for økonomi oog ressursforvaltning 
Frode Alfnes  Universitetet for miljø- og biovitenskap 
Ole B. Stabell  Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder 
Stein R. Moe  UMB, Inst. for Naturforvaltning 
Gregor Bachmann-Harildstad  UiO, Avdeling for klinisk medisin, Ahus 
Adine Thoresen  UiO, Biologisk institutt 
Hans Magnus Gjøen  Universitetet for miljø- og biovitenskap, IHA 
Maria Lütken  uio, forum for universitetshistorie 
Espen Molden  UiO, Farmasøytisk institutt 
Øyvind Akselsen  UiO, Farmasøytisk institutt 
Bjarne O. Braastad  UMB, Inst. for husdyr- og akvakulturvitenskap 
Frøydis Brekken Elvik  Universitetet i Oslo, IAKH 
Anders Vik  UiO, Farmasøytisk institutt 
Pål Magnus Lykkja  Universitetet i Oslo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap 
Jan Eivind Myhre  UiO, IAKH (HF.fak) 
Hans Herlof Grelland  Universitetet i Agder, Institutt for ingeniørvitenskap 
Melissa Lesamana  UiA, nordisk og mediefag 
Lene Valvik  Universitetet i Agder, Institutt for naturvitenskaplige fag 
Reinhard Siegmund-Schultze  Universitetet i Agder 
Morten Tønnessen  Universitetet i Tartu (PhD-student)/Universitetet i Agder (forskningsassistent, Institutt for nordisk og mediefag) 
sylvi marlen sandvik  uia 
Dag Ingvar Jacobsen  Universitetet i Agder/Institutt for statsvitenskap og ledelse 
Stig Nordheim  UiA, Informasjonssystemer 
Nils Petter Kjos  IHA, UMB 
Geir Køien  UiA, Fakultet for teknologi og realfag, nstitutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi  
Knut Tomas Dalen, Dr. philos  Universitetet i Oslo, Avdeling for ernearingsvitenskap 
Arild Sæther  Universitetet i Agder, Institutt for økonomi 
Yngvar A. Olsen  UiA, Inst. for naturvitenskapelige fag 
Thomas Hundhausen  UiA, Institutt for naturvitenskapelige fag 
Karl Sigurd Fredriksen  Universitetet i Agder, Inst for ing.vitenskap 
Trond Vidar Hansen  Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt 
Poul Erik Hansen  UiA 
Helle Håkonsen  Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt 
Tom Andersen  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Tore Nilssen  Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt 
Christoffer Irgens  Medisinsk fakultet 
Lars Skattebøl  UiO, Kjemisk institutt 
Ståle Seierstad  Høgskolen i Bodø, Fakultet for samfunnsvitenskap 
Hans Kjetil Lysgård  Universitetet i Agder, Senter for utviklingsstudier 
Toril Borch Terkelsen  Universitetet i Agder, Institutt for helse-og sykepleievitenskap 
Marius Johannessen  Universitetet i Agder, institutt for informasjonssystemer 
Tero Päivärinta  Universitetet i Agder, Institutt for informasjonssystemer 
Carl Fredrik Feddersen  Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie 
Kaare Aksnes  UiO, Astrofysisk institutt 
John-Wilhelm Vinje  UiA, Fremmedspråk og oversetting 
Bruce Rasmussen  UiA 
Irene Trysnes  Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie 
Marit M. Simonsen  CEES, Biologisk Institutt, UiO 
Ellen Sandum  UiO ifikk 
Kirsten Johansen Horrigmo  Universitetet i Agder 
Benjamin Endre Larsen  Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt 
Winnie Eskild  Universitetet i Oslo, IMBV 
Eirik Romstad  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Inst. for økonomi og ressursforvaltning 
Christine Meklenborg Salvesen  Ilos, HF, UiO 
Erik Boye  UiO, IMBV 
Bjarne Johannessen  UiO, IMBV 
Mikael Signahl  Agder, Matematisk 
Apostolos Spanos  Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie 
Ketil Hylland  UiO, Biologisk 
Gro Ladegård  Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning, Universitetet for Miljø og Biovitenskap 
Lise Sofie H. Nissen-Meyer  UiO, Bioteknologisenteret 
Jahn Holljen Thon  Universitetet i Agder, Institutt for nordisk og mediefag 
Therese F. Moe  Universitetet i Oslo, Biologisk institutt, CEES 
Øystein Ahlstrøm  UMB, IHA 
Eivind Balsvik  UiO 
Ivar Vullum  privatpraktiserende veterinær 
Linda Hye  Universitetet i Agder 
Eli Berg  UiO/Ahus/helsetjenesteforskning 
Signe Mari Wiland  Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Arne Tronsmo  Universitetet for miljø- og biovitenskap 
Håvard Tveite  UMB, IMT 
Signe Kroken  Universitet for miljø- og biovtenskap, IMT 
Mette Wik  Universitetet for Miljø og Biovitenskap 
Leiv Sigve Håvarstein  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap 
Bjørg Hæhre  UMB Drift og serviceavd. 
Peder A. Tyvand  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi 
Tom Øresland  UiO, Ahus, klinisk medisin 
Oddvar Hollup  Høgskolen i Telemark, Avd. Helse og Sosialfag 
Ane V. Vollsnes  UiO, Biologisk inst. 
Harald Martens  CIGENE 
Ulf Indahl  UMB/Institutt for matematiske realfag og teknologi 
Linda Jolly  Seksjon for pedagogikk, IMT/UMB 
Vincent Eijsink  Universitet for Miljø- og Biovitenskap, Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap 
Anne Guri Marøy  UMB 
Asimina Michailidou  UiO, ARENA Centre for European Studies 
Klas Pettersen  Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 
Geir Hestmark  UiO, Biologisk Institutt 
Professor Pål Vedeld  Noragric, UMB 
Edvin Østergaard  IMT, Universitet for miljø- og biovitenskap 
Geir Mathiesen  Norwegian University of Life Sciences 
Lasse Fredriksen  UMB IKBM 
Svein Jarle Horn  UMB, IKBM 
Gustav Vaaje-Kolstad  UMB, IKBM 
Bjørge Westereng  IKBM, UMB 
Åshild Melkeraaen  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Camilla Ihlebæk  UMB 
Dr. Hans Ekkehard Plesser, f.aman i informatikk  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi 
Yngve Stenstrøm  Universitetet for miljø og biovitenskap  
Eivind Østbye  UiO, Biologisk institutt 
Lars Snipen  UMB, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 
Oddvar Holmesland  Universitetet i Agder, Institutt for fremmedspråk og oversetting 
Karianne Lilleøren  Universitetet i Oslo, Institutt for geofag 
Andreas Kääb  Universitetet i Oslo, Institutt for geofag 
Irene Nilsen  UiO, institutt for geofag 
Anne Katrine Geelmuyden  UMB, Institutt for landskapsplanlegging 
Henning Dypvik  Universitetet i Oslo, Institutt for geofag 
Eyvind Aas  UiO, Geofag 
Bjørn Ragnvald Pettersen  UMB, IMT 
Michel Heeremans  Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo 
Einar Strømnes  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 
Jon Landvik  UMB, Inst for plante og miljøvitenskap 
Gustav Borg  UIO, institutt for geofag 
Rune Flaten  Senter for grunnforskning 
Monica Sund  UNIS/UiO institutt for Geofag 
Stein Vidar Hagfors Haugan  Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk 
Peter Ølveczky  UiO, Informatikk 
Lars Groth  Professor II, Institutt for informatikk, UiO 
Ragnhild M. Bø  UiO, IFIKK 
Øystein Sjåstad  UIO, IFIKK 
Sturla Berg-Olsen  UiO, HF, NO2014/ILN 
Tor Erik Jenstad  Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU 
Bjørn Ole Rasch  Universitetet i Agder 
Rolf Theil  Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studium 
Elin Kiraly  HF/Filosofi 
Jan Erik Rekdal   UiO, ILN 
Hanne Aannestad  Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum 
Frode Bjørdal  Universitetet i Oslo. Institutt for Filosofi, Klassisk og Kunst- og Idehistorie. 
Michael Welzl  Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk 
Åshild Søfteland  UiO, Inst. for lingvistiske og nordiske studier 
Einar Østmo  Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum 
Tom Schmidt  Universitetet i Oslo. Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Navnegransking 
Jes Martens  Kulturhistorisk museum 
Håvard Enge  Universitetet i Oslo, Musikkvitenskap 
Eli K. Rueness  UiO, Biologisk Institutt 
Svein H Gullbekk  UiO: Kulturhistorisk museum 
Anne Marit Mengshoel  Inst. for Helse og Samfunn, Medisinsk Fakultet 
Olav Stanly Kyrvestad  UiO, Institutt for Informatikk 
Sverre Holm  Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk 
Jørgen Sandemose  UiO/IFIKK 
Oddveig Birkeflet  UiO, ISH 
harald Bache-Wiig  Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO 
Linn Solheim  Universitetet i Oslo, IAKH/ University of Cambridge 
Connie Lium Selmo  UiO, Institutt for geofag 
Inger Nygaard preus  Uio, IFIKK 
Sven Peter Näsholm  UiO, Institutt for informatikk 
Bernd Etzelmüller  Universitetet i Oslo 
Jon Nygaard  Universitetet i Oslo, Senter for Ibsen-studier 
John Morken  UMB 
Åshild Næss  Universität Zürich, Seminar für Allgemeine Sprachwissenschaft 
Ingrid Hogstad Johnsen  Psykologisk institutt, UiO 
Thomas Østerhaug  UiO, IFIKK 
Ragnhild Hellesø  UiO, Institutt for helse og samfunn 
Jan Svennevig  UiO, Lingvistiske og nordiske studier 
Lukas Gudmundsson  Universitetet i Oslo, Institutt for geofag  
Hartmut Kutzke  Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo 
Karsten Fischer  Universitetet i Tromsø, Institutet for arktisk og marin biologi 
Eskil Hanssen  Institutt for nordiske og lingvistiske studier 
Reidar Aasgaard  IFIKK, Universitetet i Oslo 
David F. Mota  Institutt for teoretisk astrofysikk (UiO) 
Helene Knævelsrud  UiO, IMB 
Karin Tan  Universitetet i Oslo, Institutt for filosofi, klassisk, ide- og kunsthistorie 
Jon A. Lindstrøm   
Håkon A. Hjortland  Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo 
Ingunn Berget  Universitetet for miljø og biovitenskap, IHA 
Per Gustav Thingstad  NTNU, Vitenskapsmuseet 
Hans K. Stenøien  NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie 
Bjørn Munro Jenssen  NTNU, Institutt for biologi 
Torbjørn Ekrem  NTNU Vitenskapsmuseet 
Bård G. Stokke  NTNU, Institutt for Biologi 
Simon Geir Møller  Universitetet i Stavanger 
Else Müller Jonassen  UIS 
Amr Kataya  UiS 
Anna Wyspianska  UiS, MatNat 
Hanno Sandvik  NTNU, Institutt for biologi 
Kristin Grøsvik  UIS, Institutt for matematikk og naturvitenskap - CORE 
xiang ming xu  university 
Marie I. Tysseland  UiS, Teknisk naturvitenskapelig fakultet 
Lars Söderström  NTNU, Biologi 
Erlend Fossen  NTNU 
Boel Christensen-Scheel  UiO, IKOS 
Hege Landmark-Høyvik  PhD kandidat, Medisinske Fakultet, UiO 
Thomas Kvalnes  NTNU, Institutt for biologi 
Magnus I. Vestrum  NTNU, IBI 
Atle S Hermansen  UiO, IFIKK 
Egil Sakshaug  NTNU Institutt for biologi 
Martha Østvoll  Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisin 
Frida S. Våset  NTNU, IBT 
Tor Olav Berg  NTNU Institutt for Kjemi 
Kenneth Nygård  NTNU, Institutt for Biologi 
Augustine Arukwe  NTNU, institutt for biologi 
Ingrid Vaagland Stav  NTNU, NT 
Ingunn Jolma  UiS - TN CORE 
Ingvill Marie Moen  NTNU, IKJ 
Atle M. Bones  NTNU, Institutt for biologi 
Jarle Mork  NTNU Institutt for biologi 
Tore Brembu  NTNU, Inst. for biologi 
Richard Strimbeck  NTNTU Inst. for biologi 
Nicholas Hagen Kirkerud  Gruppe for nevrofag (MTFS), NTNU, Biologi 
Gunnar Austrheim  NTNU Vitenskapsmuseet 
Hanna Maja Tunset  NTNU, IBI 
Berit Elin Nedrebø  Plastid, UMB 
Fredrik Lundvall  Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt 
Per-Anders Hansen  Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt 
Ole Kristian Berg   NTNU, Inst for biologi 
Einar Uggerud  UiO, Kjemisk institutt 
Jørgen Rosvold  NTNU Vitenskapsmuseet 
Jonathan M. Polfus  UiO, Kjemisk institutt 
Geir Kildahl-Andersen  Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt 
Alexander Krivokapic  UIO Kjemisk 
Arne Haaland  UiO Kjemisk institutt 
Bjørn C Helland-Hansen  UiO, Kjemisk Institutt 
Mats Tilset  Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt 
Signe Elisabeth Åsberg  NTNU, Biologisk Institutt 
Andreas Rydning  UiO,AHUS 
Inger Eli Ruud  UiO, Matematiske naturvitenskaplige institutt 
Kristine Molde  NTNU, Institutt for Biologi 
Pradeep Soni  University of Stavanger 
Cecilie Miljeteig  NTNU, Institutt for biologi 
Åsmund Kaupang  Kjemisk Institutt 
Hanne Farestveit Augestad  NTNU, Institutt for biologi 
Victoria T. Holck  UIO 
Geir Kjetil Sandve  UiO, IFI 
Gunilla Rosenqvist  NTNU, Institutt for Biologi 
Christina Sørensen  IMBV, Universitetet i Oslo 
Ingeborg Engh  NTNU, institutt for biologi 
Jon Andreas Lorentzen  NTNU 
Håkon Holand  NTNU, Institutt for Biologi 
Espen Dyrnes Stabell   
Torstein Solhøy  Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi 
Airazat Kazaryan  Intervensjonssenteret, Oslouniversitetssykehus 
Rune Jakobsen  Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag 
Dag Tidemann Førland  Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet 
Tore G Abrahamsen  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Ranveig Røtterud  NAV (arbeidsledig) 
Tor A. Bakke  UiO, NHM 
Gernot Ernst  Kongsberg sykehus 
Arild Johnsen  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 
Hans Christian Dalsbotten Aass  Oslo universtitetssykehus, Ullevål 
Cathrine Rein Carlson  UiO, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning 
Per Kristian Lunde  Institutt for eksperimentell medisisnsk forskning, OUS 
Harald L Lindberg  UiO, Rikshospitalet 
Jostein Gohli  Naturhistorisk museum, Oslo 
Kurt Allen Krobert  Farmakologisk Institutt UiO 
Liv Borgen  UiO, Naturhistorisk museum 
Siri Rui  Naturhistorisk museum 
Håvard Bentsen  Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus 
Anders K Wollan  Naturhistorisk museum (NHM), UIO 
Kjetil G. Ringdal  Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Seksjon for forskning 
Fredrik Müller  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin (Mikrobiologisk avd.) 
Gregor Gilfillan  UiO, Medisinsk Genetikk 
Knut Kvernebo  UiO, Med. fak: Klinisk medisin 
Arvid Mostad  UiO Kjemisk inst. 
Reidar G. Trønnes  Inst. for geologi og bergteknikk, NTNU 
Shuo-Wang Qiao  UiO, Med Fak 
Morten Christoph Eike  Universitetet i Oslo, Institutt for medisinsk genetikk 
chantal tallaksen  OUS, nevrologisk avdeling 
Nils Tovsrud  UiO, IEMF 
synne jenum  institutt for patologi,Rh. UiO 
Einar Timdal  UiO, Naturhistorisk museum 
Morten P. Oksvold  OUS, Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning 
Astrid Alvik  UiO, Institutt for psykiatri 
Mika Bendiksby  UiO Naturhistorisk museum 
Karen Marie Hammer  NTNU Biologi 
Nina Iversen  Oslo universitetssykehus 
Petter Brandtzæg  Institutt for klinisk medisin, UIO 
German Tapia  Folkehelseinstituttet 
Cecilie Wium  UiO, Klin.Med. 
Linda Møllersen   
Ida RK Bukholm  UiO, Klin med 
Marius Trøseid  UIO, Medisin 
Fredrik Friis Kvigstad  NTNU, Institutt for biologi 
Thomas Bøhmer  Oslo Universitetsykehus, Aker  
Aline Lee  NTNU, Institutt for biologi 
Seetha V. Balasingham  UiO, CMBN 
Truls Norby  UiO, Kjemisk Institutt 
Jan P. Amlie  Oslo Universitet 
Sigve Nakken  Radiumhospitalet/UiO, Institutt for kreftforskning 
Thor Edvardsen  UiO, Inst for klinisk medisin 
June H. Myklebust  Oslo Universitetssykehus 
Inger Helene Madshus  UiO, Institutt for klinisk Medisin 
May L. Bredahl  Institutt for Kreftforskning, OUS 
Alicia Llorente  OUS, Institutt for Kreftforsking 
Jan Henning Larsen  UiO, Kulturhistorisk museum 
Trine Staff  Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
Eivind Hovig  Inst. for Kreftforskning, OUS, og UiO, IFI 
Per Brandtzæg  Avdeling for patologi, Rikshospitalet 
Daniel Sachse  UiO, Det medisinske fakultetet 
Eivind Tøstesen  Oslo universtitetssykehus 
Silja Meier  UiO, Farmakologisk institutt 
Benedicte A Lie  Rikshospitalet, IMMI 
Grethe Skretting  Oslo Universitetssykehus, Ullevål 
Espen Lindholm  Sykehuset i vestfold, UiO 
Torbjørn Ergon  Biologisk institutt, UiO 
Mads Haugland Haugen  UiO-Institutt for Kreftforskning-Radiumhospitalet 
Thor Willy Ruud Hansen  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Renate Regine Pettersen  UiO klinmed 
Peder Heyerdahl Utne   
Albert Castellheim  UiO, Immunologisk institutt, RH 
Anne Helbig  UiO, Nasjonalt Kompetansesenter for Kvinnehelse 
Håkon Bøås  PhD kandidat, Medisinske Fakultet, UiO  
Christian Kierulf Aas  UiO, Naturhistorisk museum 
Marte Mellingsæter  UiO, OUS, Geriatrisk avdeling 
Vegard Bruun Wyller  Institutt for klinisk medisin, UiO 
Hans Chr. Eilertsen  Universitetet i Tromsø 
Lars Figenschou  Universitetet i Tromsø 
Ellen Kathrine Bludd  Universitetet i Tromsø, Institutt for Arktisk og Marin Biologi 
Virve Ravolainen  Institutt for arktisk og marin biologi, UiT 
Bjørge Brattli  Inst. for geologi og berteknikk, NTNU 
Jørgen Skei  NTNU Institutt for Biologi 
Jan-Bjørn Osnes  UiO, Farmakologisk institutt 
Anton Liaimer  UiT 
Arve Lynghammar  Universitetet i Tromsø, BFE-AMB 
John-Andre Henden  Universitetet i Tromsø, Avd. for Arkrisk og Marin Biologi 
Tino Schott  UiT, Institut for Arktisk og Marin Biologi 
Per-Arne Amundsen  Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk og marin biologi 
Andreas Kirchhefer  UiT, Institutt for arktisk og marin biologi 
Lars Folkow  Universitetet i Tromsø, Institutt for Arktisk og Marin Biologi 
Stefan Kusterle  Universitetet i Tromsø, Institutet for arktisk og marin biologi 
Øyvind Øverli  Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Institutt for Husdyr og Akvakulturforskning 
Leik-Endre Hoflandsdal  Københavns universitet 
Elina Halttunen  Universitetet i Tromsø, insitutt for arktisk og marin biologi 
Anne Birkeland  UiO, NHM 
Roar Kristoffersen  Universitetet i Tromsø, Inst. for arktisk og marin biologi 
Bjørn Eske Sørensen  NTNU, Institutt for Geologi og Bergteknikk 
Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg  UMB, IPM 
Emilia Kerty  UiO, Institutt for klisnik medisin 
Jan Grimsrud Davidsen  UIT/AMB 
Kaja Kollandsrud  UiO, Kulturhistorisk museum 
Nina Sletvold  NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie 
Diana Eckert  NTNU, Institutt for Biologi 
Paul Wassmann  UiT, Arktisk og Marine Biologi 
Merete Bjørnslett  Radiumhospitalet, Institutt for klinisk medisin 
Inge Petter Kleggetveit  UiO, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet 
Lars Eide  Universitetet i Oslo, Inst. klinisk medisin 
Akiah Berg  UiO, Institutt for Klinisk Medisin 
Anette Fenstad  NTNU, institutt for Biologi 
Camilla Stormo  Oslo Universitetssykehus, Ullevål 
Anne-Marte B. Kran  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Albert Castellheim   
Albert Castellheim  UiO, Immunologisk institutt, RH 
Daniel de la Rosa Carrillo  IMMI, UIO 
Per Olaf Ekstrøm  Det Norske Radiumhospital 
Hanne-Sofie Dahl  Institutt for klinisk medisin 
Latha Nrugham  Institut for klinisk medisin, UiO 
Thomas Möller  Sykehuset i Vestfold, Barne- og ungdomssenter / doktorgradsstipendiat UiO 
elin judit strausmvåg  Norsk senter for bioenergiforsking/UMB 
Halvor L. Holen  Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Avd. Medisinsk Genetikk 
Benedicte Stavik  Oslo universitetssykehus, medisinsk genetikk 
Anne-Lise Børresen-Dale  Oslo Universitets sykehus radiumhospitalet, IFK 
Tor Erik Rusten  Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus 
Marte Bratlie  UiO Institutt for klinisk medisin 
Pål-Dag Line  OUS-Rikshospitalet 
saeed vahedi  OUS Ullevål 
Eva-Marie Jacobsen  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Rizwan Hussain  Universitetet i Oslo 
Hanne Stensheim  UiO/Kreftregisteret 
Anne Lee Solevåg  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
Eyrun F Kjetland  UiO Institutt Oslo Universitetssykehus, Kompetansesenter import og tropesykdommer 
Trond Vartdal  Universitetet i Oslo, Institutt for kirurgisk forskning 
Johannes Lagethon Bjørnstad  UiO, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning 
Haris Mesic  Oslo universitetssykehus, Ullevål, Plastikkirurgisk avdeling 
Elisabeth Ellingsen Husebye  UIO 
Chloe Steen  Universitetet i Oslo, institutt for molekylær biovitenskap 
Håkon Haugaa  PhD-kandidat medisinsk fakultet UiO og Rikshospitalets anestesi- og intensivklinikk 
Morten Harboe  Universitetet i Oslo, Immunologisk institutt 
Per Andreas Norseng  UiO, Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning 
Tone Gretland Valderhaug  Universitetet i Oslo, institutt for sykehusmedisin 
Stephan Frye  Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Seksjon for molekylær mikrobiologi 
Thoralf Christoffersen  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
Per Morten Sandset  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
Fredrik A. Walby  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Birgitta Blakstad Nilsson  Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Anne Lise Hestvik  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Immunologisk Institutt 
Geir E. Tjønnfjord  Institutt for klinisk medisin, UiO 
Johan Arild Evang  UiO, Rikshospitalet 
Ole Herman Ambur  UiO, Mikrobiologisk Institutt 
Tor Skomedal  Universitetet i Oslo, Farmakologisk institutt. 
Tom Heier  Univ. i Oslo, Klinmed 
Mohammad Nouri Sharikabad  Oslo Univers Sykehus (UUS) 
Einar Stranden  Prof. II, Oslo universitetssykehus Aker 
Øystein Fodstad  MedFak, Inst.for kreftforskning, Radiumhospitalet 
Torsten Eken  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Tim Raven  Oslo universitetssykehus, Aker 
Håkan Hytteborn  NTNU, Institutt for biologi 
Pål Reine  Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
Ellen Tenstad  Høgskolen i Vestfold, Institutt for mikrosystemteknologi 
Anders Palmstrøm Jørgensen   Oslo Universitetssykehus HF, PHD cand med fak UIO 
Knut Sevre  Oslo Universitetssykehus/Ullevål 
Ørjan Bergmann  UiO, Psykiatrisk institutt 
Ole Henning Skjønsberg  OUS, Klin.med. 
Torgeir Bruun Wyller  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Christopher Inchley  Universitetet i Oslo, Fakultetsdivisjon AHUS, Barne- og Ungdomsklinikken 
Lars Mørkrid  Institutt for klinisk biokjemi 
Anne Hansen Ree  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
petter andreas steen  universitetet i oslo, institutt for klinisk medisin 
Kaja Selmer  Oslo Universitetssykehus, Avd. for Medisinsk Genetikk 
Magnar Bjørås  Oslo universitetssykehus 
Solveig Myking  Universitetet i Oslo, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
Stefan Agewall  Oslo Universitet Medisin 
Knut Arvid Kirkebøen  Professor, Avdeling for Anestesiologi, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus og UIO 
Johan Ræder  UiO, Med.fak, Institutt for Sykehusmedisin 
Babill Stray-Pedersen  Oslo Universitet 
Finn Olav Levy  UiO, Inst. for klinisk medisin, Farmakologisk institutt 
Hege E. Giercksky Russnes  Universitetet i Oslo, Institutt for Kreftforskning (Radiumhospitalet) 
Anne Keller  Oslo Universitetssykehus, Ullevaal 
Maria Lage Barca  Oslo Universitetssykehus, Ullevål - Geriatrisk avdeling 
Bjørn Myrvang  Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Martin Strand  Mikrobiologisk institutt, rikshospitalet 
Kai-Håkon Carlsen  Oslo Universitetssykehus, Barnemedisinsk avdeling (Rikshospitalet) 
Elise Kleivane  UiO, ILN 
Miklos Degré  Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet (tidl) 
Håvard Ove Skjerven  UiO, Institutt for Klinisk Medisin 
Haakon Grøgaard  Oslo Unversitetssykehus Ullevål 
Dagny Sandnes  Universitetet i Oslo, Farmakologisk institutt 
Henrik S. Huitfeldt  Avdeling for patologi, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 
Per Høglend   Universitetet i Oslo Klinmed 
Finn Ø. Winther  Fak.div. Rikshospitalet, Med. fak. UiO 
Alexandre Corthay  Universitet i Oslo, Immunologisk institutt 
Christian Eek  UiO Medisinsk Fakultet 
Knut Gjesdal  UiO, Inst for sykehusmedisin 
Allan Krill  NTNU Inst. for geologi og bergteknikk 
Sumit Roy  Stavanger Universitetssjukehus 
Jens Kjeldsen-Kragh  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
John Ødegård  UiO Farmakologisk inst. Med.Fak 
Hanne Scholz  Universitetet i Oslo, Institutt for Kirurgisk Forskning 
Grethe Skretting  Oslo Universitetssykehus, Ullevål 
Denis Khnykin  UiO, Institut for patologi 
Thomas Schwartz  UiO, IEMF 
Magnus von Unge  UiO, KlinMed 
Kristin Lie Romm  Oslo universitetssykehus, FoU, psykiatrisk div. 
Hege Ihle-Hansen  UiO, medisin 
Dag Henrik Reikvam  UiO. Institutt for klinisk medisin 
Anne Lund  Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Medisinsk institutt 
Anne Kristin M. Fell  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Lars Figenschou  Universitetet i Tromsø 
Eirik Nestaas  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Annette Torgunrud Kristensen   Det Norske Radiumhospital  
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen  Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin 
Anne Kristine Gulsvik  Universitetet i Oslo, Medisinsk Fakultet 
Nina Aass  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Kjetil Sunde  Institutt for klinisk medisin 
Kjersti Flatmark  Universitetet i Oslo 
Bjørn Christophersen  Prof. emerit. Institutt for klinisk biokjemi, Rikshospitalet 
Knut Birger Nordanger  Universitetet i Oslo, Biologisk institutt 
Jan E. Brinchmann  UiO, IMB 
Eirik Frengen  Universitetet i Oslo, Institutt for Medisinsk Genetikk 
Arne Bakka  UiO, Institutt for klinisk medisin 
John Torgils Vaage  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Eva Margrethe Schumacher  Oslo universitetssykehus Ullevål 
Karl Øystein Gjelland  Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk og marin bologi 
Morten Mowe  UiO, medisin 
Ingeborg Eikenæs  Psykiatrien i Vestfold HF, PhD ved UiO med. fak. 
Drude Fugelseth  Universitetet i Oslo, Medisinske fakultet, Oslo universitetssyekhus Ullevål, Kvinne- og barneklinikken 
Odd Brørs  UiO, Avdeling for farmakologi 
Petter Andreas Ringen  UiO, Institutt for psykiatri 
Erik Thorsby  Immunologisk institutt 
Lee Hsiang Liow  CEES, Dept Biology, UiO 
Alf-Åge R Pettersen  Hjertemedisinsk avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Petter Strømme  UiO, institutt for klinisk medisin 
Lene Larssen  UiO, Ullevål 
Olav Engebråten  Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo 
Jon Klokk Slettedal  Oslo universitetssykehus / UiO, Det medisinske fakultet 
Morten H Vatn  UiO, Institutt for klinisk medisin 
Bård Pedersen  NTNU, Institutt for biologi 
Gunnar Husby  UiO,Institutt for klinisk medisin (emeritus) 
Trond H. Diseth  UiO, Inst. for klinisk medisin 
Jarl Å. Jakobsen  UiO 
Vilja Bidtnes  Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Stephan Röhrl   
Trond Buanes   
Jacob B Natvig   
Tom Nordby   
Jørgen J. Jørgensen MD PhD, Professor, Vascular surgeon  Oslo Vascular Centre, Department of Surgery Aker University Hospital 
Øystein Førre,Professor Emeritus   
M. Shakil Ahmed. MSc. PhD  Institute for Surgical Research, A3-1019 Dept.of Cardiology,Rikshospitalet 
Stein Kvaløy, forskningsleder/professor, dr.med.  Klinikk for kreft og kirurgi,Radiumhospitalet 
Jan Erikssen, prof.emeritus  UiO 
Merete Selsbakk Johansen, Overlege/forsker  Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Johny Kongerud, Professor dr.med., Avdelingsleder  Lungeavdelingen, Hjerte-, Lunge-, Kar klinikken, OUS, Rikshospitalet 
Erik Wist   
Svein Solheim, MD, PhD, Overlege/forsker  Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Egil Haug, Professor/emeritus  Hormonlab., OUS Aker 
Hanne Storm MD.PhD, Første Amanuensis,Leder av Ferdighetssenteret  Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo 
Ingeborg Eikenæs, overlege/ forsker  Psykiatrien i Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS 
Peter Kierulf, Prof emerit. dr. med  Forskningsombudet OUS,Ahus,Med Fak UiO 
Steinar Aamdal   
Babill Stray-Pedersen, Professor I, Dr.med.  Universitet i Oslo, Oslo Universtetssykehus,Rikshospitalets Kvinneklinikk 
Finn Ø. Winther   
Borghild Roald   
Pål-Dag Line  Avd. for organtransplantasjon, fordøyelses og nyresykdommer 
Ulf E. Kongsgaard   
Lars Wik   
Anne-Lise Børresen-Dale   
Knut Engedal   
Kjetil Steine   
Vegard Bruun Wyller, Overlege, førsteamanuensis dr. med.  Barneklinikken, Rikshospitalet 
Ola Didrik Saugstad   
Odd Brørs, Prof. II, klinisk farmakologi   
Øystein Fodstad, dr. med. professor II, Instituttleder  Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus 
Renate Pettersen, 1. amanuensis, Seksjonsoverlege Dr. med.  Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Aker 
Thor Willy Ruud Hansen   
Per Høglend   
Thomas Bøhmer, Prof em.  Oslo Universitetssykehus 
Andreas Rydning, Avdelingssjef, professor dr.med.  Gastromedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus 
Jørgen Sandemose   
Per Hj. Nakstad, Prof. II i nevroradiolog  Uio 
Karen de Jong  NTNU, Biologi 
Karen Helene Ørstavik  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
Frank Brosstad, Professor  Inst. for indremedisinsk forskning, RH 
Per Hj. Nakstad  Prof. II i nevroradiolog, Uio 
Frank Becker  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Sunnaas sykehus 
Guro Afseth  NTNU 
Leif Erik Vinge  Hjertemedisinsk avdeling, RH 
Borghild Roald  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
Dorothee Ehrich  UiT, Institutt for Arktisk og Marin Biologi 
Jan Ivar Røssberg  Universitetet i Oslo 
Nina Orucevic  NTNU psykologisk 
Hans Erik HEIER  Universitetet i Oslo, Med.Fak., Institutt for klinisk medisin 
Linda Wüsthoff  Universitet i Oslo 
Anders Erik Astrup Dahm  Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Marianne Aarstad Merok  UiO, Aker, Institutt for klinisk medisin 
Betty Kalikstad  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
Svein Magnussen  ÜiO, Psykologisk institutt 
Claes von Hofsten  Psykologisk institutt, uio 
Geir Overskeid  UiO, Psykologisk institutt 
Michael Helge Rønnestad  UiO, Psykologisk institutt 
Kristin Bjørnland  Institutt for klinisk medisin, UiO 
Tim Brennen  UiO, Psykologisk 
Siri Leknes  Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 
Karl-Arne Stokkan  UiT, Institutt for Arktisk og Marin Biologi 
Jan A. Olafsen  Universitetet i Tromsø, NFH 
Espen Walderhaug  Yale University School of Medicine 
Cato Grønnerød  Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 
Odd Geiran  Universitetet i Oslo 
Knut A. Hagtvet  UiO, Psykologisk institutt 
Stig S. Frøland  Institutt for klinisk medisin, UiO 
Fernando Corfu  Geofag 
Espen Walderhaug  Universitetet i Oslo 
Kirsten Krause  UiT, Arktisk og Marin Biologi (AMB) 
Anne Inger Helmen Borge  Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt 
Siv Hestenes  UiO Inst for klin med, OUS IVS 
Anne Dørum  UiO 
Lasse Mork Olsen  Institutt for Biologi 
Torjus Haukvik  NTNU, Biologisk inst. 
Christian W. Beck  Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt 
Jon Henrik Ziegler Remme  UiO, Sosialantropologisk institutt 
Kenneth Silseth  UiO, Pedagogisk forskningsinstitutt 
Ragnar Flengsrud  UMB, IKBM 
Arne Kalland  UiO, Sosialantropologisk institutt 
Christian Krohn-Hansen  Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt 
Oddvar Dyrlie  UIO Kjemisk institutt 
Ellen Hartmann  Psykologisk institutt 
Kamil Øzerk, professor  Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Susanne Brandtstädter  UiO, Sosialantropologisk Institutt 
Terje Sagvolden  UiO, IMB 
Halvor Dannevig  CICERO 
Mette K. Stenberg  Sosialantropologisk institutt 
Jan Ingar Johnsen  UiO, Kjemisk institutt 
Karl Halvor Teigen  UiO Psykologisk institutt 
Solveig Kristensen  UiO, Farmasøytisk inst. 
Azita Afsar  UiO, Pedagogisk forskningsinstittut 
Elisabeth L'orange Fürst  Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt 
Jan Ketil Simonsen  NTNU Sosialantropologisk Institutt 
Jon T. Monsen  Psykologisk Institutt, UiO 
Flore Singer åslid  NTNU sosialantropologisk institutt 
Trond Berge  NTNU, Sosialantropologisk inst. 
Lorenzo Cañás Bottos  NTNU, Sosialantropologisk Institutt 
Håvard J. Haugen  Institutt for klinisk odontologi, Universitet i Oslo 
Ester Fremstad  UiO, PFI 
Monica A Sundset  Universitetet i Tromsø, Institutt for Arktisk og Marin Biologi 
Alix Young Vik  UiO, IKO/Odont 
Elin H Martinsen  Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn 
Ørjan G. Martinsen  Fysisk institutt, UiO 
Bob van Oort  CICERO 
Stephen von Tetzchner  Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Bruno Laeng  Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt 
Per Nygaard-Østby  Emeritus 
Per Schioldborg  UiO 
harald engvik  UiO, Psykologisk institutt 
Wenche Dageid  Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 
Ola Nilsen  UiO, Kjemisk institutt 
Bjørgulf Claussen  UiO Institutt for helse og samfunn 
Sigurd Høye  UiO, Institutt for helse og samfunn 
Lars Erik Solberg  UiO, Inst Klin Med, OUS, IVS 
Harald Osmundsen  Univ. i Oslo, Inst. for oral biologi 
Akhtar Hussain  Universitet i Oslo 
Christoph Gradmann  UiO, Institutt for helse og samfunn 
anne mari Torgersen  UiO Psykologisk institutt 
Johanne Sundby  Univ. i oslo, ASAM 
Dag Einar Thorsen  Institutt for statsvitenskap, UiO 
Thomas B. Pedersen  UiO, Kjemisk Institutt 
Trine Rogg korsvik  STK, UiO 
Ola Sveen  UiO, Fysisk institutt 
Anne H Lorentzen  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UIO 
Knut Erik Knutsen  UiO, Fysisk Institutt/SMN 
Dag Bruusgaard  UiO, med. fak. 
Monica Guillen  SUM, University of Oslo 
Karen Lykke Syse  Senter for Utvikling og Miljø, UiO 
Ivar Andersen-Gott  UiO Inst, for klinisk odontologi 
Ingrid Nesheim  Senter for Utvikling og miljø 
Janne E. Reseland  UiO, Institutt for klinisk odontologi 
Harald Bøckman  Senter for utvikling og miljø 
Joakim Bergli  Fysisk institutt, UiO 
Terje Fredheim  Universitetet i Oslo, Medisin 
Steinar Risnes  Universitetet i Oslo, Institutt for oral biologi 
Jørgen Hugo  Universitetet i Oslo, Odontologiske faktultet 
Tore Edvard Bergaust  UMB, Institutt for landskapsplanlegging 
Øivind Bratberg  Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap 
Rune Sakslind  Universitetet i Bergen, Sosiologisk institutt 
Rune Hjalmar Espeland  Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt 
Asbjørn Dyrendal  NTNU, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap 
Arvid Ellingsen  Forskerforbundet 
Toril Lindbäck  Mattrygghet of Infeksjonsbiologi, NVH 
Hedda Høvik  Universitetet i Oslo, Institutt for oral biologi 
Kjetil G. Ringdal  Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin 
Øyvind Løvold Busk  UMB inst. kjemi, biotek og matvitenskap 
Riikka Taipale  UiO, IMBV 
Anders Klemetsen  Univ. Tromsø, Inst. arktisk og marin biologi 
Olav Schreurs  Universitet i Oslo, Institutt for oral biologi  
Kristian Fjørtoft, stipendiat  Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Institutt for Matematiske realfag og teknologi  
Yngve Th. Bliksrud  UiO/ Rikshospitalet, Institutt for klinisk biokjemi 
Hilde Mellegård  Norges Veterinærhøgskole, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 
Cecilie From  Norges veterinærhøgskole, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 
Jørn Inge Vestgården  UiO, Fysikk 
Tom Eirik Mollnes  Immunologisk Institutt 
Simen Kristoffersen  UIO, farmasøytisk inst. 
Sigrid Bratlie Thoresen  Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus 
Eirin Hongslo  Noragric, Universitetet for miljø- og biovitenskap 
Trond Hageberg   
Guro Aandahl  Universitetet i Oslo 
Tor A. Benjaminsen  Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier 
Mari Sand Sivertsen  UMB 
Johan F. Storm  UiO, Institutt for Medisinske Basalfag, og CMBN 
Lars Groth  Pharos AS 
Sigbjørn Fossum  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo 
Fredrika Norrbin  Universitetet i Tromsø, AMB 
Trine Nickelsen  UiO, Apollon 
Jon Nissen-Meyer  Universitetet i Oslo, Institutt for molekylær biovitenskap 
Hege Vestheim  UiB, Institutt for Biologi 
Andreas Høy Knudsen   
Ann Kristin Bue  Universitetet i Stavanger, Matematikk og naturvitenskap 
Marit Aarønæs  Univeritetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin/OUS Rikshospitalet 
Erik Biørn  Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt 
Sigmund Hågvar  UMB, Institutt for naturforvaltning 
Kristi Anne Stølen  Senter for Utvikling ogMiljø (SUM), UiO 
Sigve Tjøtta  Universitet i Bergen, Institutt for økonomi 
Kristian Berg  OUS, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet  
Tore Slagsvold  UiO, Biologisk institutt 
Sylvi Endresen  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 
 
 
Retur