Opprop
 
 
  • Frie forskningsprogrammer økes fra dagens 7 prosent til 15 prosent av nåværende ramme under Forskningsrådet
  • Økningen gjennomføres ved omfordeling fra de øvrige programmer
  • Fem prosentpoeng av nettoøkningen omfordeles fra Forskningsrådet til instituttene ved universitetene
  • Instituttenes andel øremerkes Frie forskningsmidler for både forskningsgrupper og enkeltforskere
  • Avslåtte søknader under frie forskningsprogrammer i Forskningsrådet overføres automatisk til instituttene for ny vurdering innen nedskalert ramme
  • Frie forskningsmidler kan i tillegg søkes om direkte til instituttet (mindre prosjekter)
  • Initiativ fra forsker(e) som søker samarbeid med forsker(e) i andre grupper, gjerne ved andre institutter, skal oppmuntres - spesielt i en tidlig samarbeidsfase hvor søknad til Forskningsrådet er prematurt
  • En rimelig andel av Frie forskningsmidler reserveres mindre prosjekter som faller utenfor de etablerte gruppene ved instituttet
 
  Hvis antall underskrivere når et omfang på minst 100 personer (oppnådd pr 28/5 2010), blir listen publisert på dette nettstedet og videreformidlet til styrende organer på universitetene.
 
 
  JA, dette støtter jeg!  
     
  Navn
 
  Nåværende eller tidligere vitenskapelig ansatt
Student
Annet
 
 
Arbeidsplass (universitet og institutt)
 
 
Epost